วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนพุทไธสง  ปีการศึกษา 2557
ดูทั้งหมดโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครู-บุคลากรโรงเรียนพุทไธสง สพม.32


ธนาคารไม้พยุงโรงเรียนพุทไธสง


อาคาร6  318 ล. หลังใหม่ โรงเรียนพุทไธสง

*************************************************
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนพุทไธสง

กิจกรรมห้องสมุดรักการอ่าน  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีถวายราชสดุดี  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น