วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

 
 ผลการพิจารณาารย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ดูผล
 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 สพม.32 กำหนดวันประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พ.ค. 58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนนางรอง ครูที่มีรายชื่อประเมินโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลรายบุคคลส่งเขต ภายใน 10 พ.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศสอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพฐ อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เอกสาร
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างฯ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แนบท้ายคำสั่ง สพม.32 ที่ 168/2558 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (last update 8 เมษายน 2558) [ดาวน์โหลด]


วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนพุทไธสง  ปีการศึกษา 2557
ดูทั้งหมดโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครู-บุคลากรโรงเรียนพุทไธสง สพม.32


ธนาคารไม้พยุงโรงเรียนพุทไธสง


อาคาร6  318 ล. หลังใหม่ โรงเรียนพุทไธสง

*************************************************
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนพุทไธสง

กิจกรรมห้องสมุดรักการอ่าน  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีถวายราชสดุดี  โรงเรียนพุทไธสง  ปี 2557

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                            ดูทั้งหมด

กิจกรรมเป็นต้นว่า
1. ตอบปัญหาอาเซียน  ระดับ ม.ต้น     วันที่ 4 สิงหาคม 2557  
2. ตอบปัญหาอาเซียน  ระดับ  ม.ปลาย วันที่ 5 สิงหาคม 2557
3. แข่งขันจัดบอร์ดอาเซียน       วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557
4. ประกวดแต่งกายอาเซียน       วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557
5. แข่งขันจัดทำแผ่นพับอาเซียน  วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557