วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                            ดูทั้งหมด

กิจกรรมเป็นต้นว่า
1. ตอบปัญหาอาเซียน  ระดับ ม.ต้น     วันที่ 4 สิงหาคม 2557  
2. ตอบปัญหาอาเซียน  ระดับ  ม.ปลาย วันที่ 5 สิงหาคม 2557
3. แข่งขันจัดบอร์ดอาเซียน       วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557
4. ประกวดแต่งกายอาเซียน       วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557
5. แข่งขันจัดทำแผ่นพับอาเซียน  วันที่ 1-8 สิงหาคม 2557ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น