ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.ต้น
๗๕๕
๘๖๙
๑,๖๒๔
ม.ปลาย
๕๙๗
๙๓๕
๑,๕๓๒
รวมทั้งสิ้น
๑,๓๕๒
๑,๘๐๔
๓,๑๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น