วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

 
 ผลการพิจารณาารย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ดูผล
 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 สพม.32 กำหนดวันประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พ.ค. 58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนนางรอง ครูที่มีรายชื่อประเมินโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลรายบุคคลส่งเขต ภายใน 10 พ.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศสอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพฐ อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เอกสาร
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินและการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างฯ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แนบท้ายคำสั่ง สพม.32 ที่ 168/2558 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 (last update 8 เมษายน 2558) [ดาวน์โหลด]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น